Rakkaus

Olen 20 vuoden aikana pikku hiljaa alkanut huolestua siitä, että ihmiset ovat siirtämässä tunteitaan kokonaan passiiviselle tunnepuolelle. Tunteitamme määrää hyvin pitkälti sydämen viivamme; sen muoto, pituus, kaarevuus ja haarat ilmentävät erilaisia tunnetyyppejä. Sen vahvuus tai ohuus tai sekavuus, kaikelle on merkitystä - katkoista puhumattakaan.

Tunne-elämämme ei kuitenkaan pelkästään riipu sydämen viivamme ominaisuuksista, vaan on hyvä ymmärtää että me voimme liikkua joko aktiivisella tai passiivisella tunne-elämän puolella.

Aktiivinen tunne-elämän puoli on nimeltään Venuksen kukkula tai auringon kukkula ja se on peukalon alkukohdasta ranteeseen saakka oleva lihastyyny. Pikkusormen alapuolelta käden ranteeseen saakka on kuun kukkula, joka edustaa käden passiivista tunne-elämän puolta. Siellä ovat unelmat, haaveet ja ihanteet ja kollektiivinen alitajuntamme. Sieltä näkyy kuinka ihminen käyttää mielikuvitustaan positiivisesti tai negatiivisesti.

Kaikki vaakasuorat viivat ovat negatiivisia energiavirtoja kummallakin kukkulalla ja pystysuorat viivat positiivisia. Ja kumpi kukkula on kehittyneempi, siitä voimme nähdä kummalla tunne-elämän puolella ihminen liikkuu.

Suurimmalla osalla ihmisistä on ihannekuva rakkaudesta ja he valitsevat ennemmin mielikuvituksellisen unelmapuolen ja käyttävät todellisia, aktiivisia tunteitaan äärimmäisen vähän. Tämä väistämättä johtaa elämättömään elämään. Eivät ihmiset vanhoilla päivillä useinkaan kadu mokia elämässään vaan elämätöntä elämäänsä.

Rakkausasioissa en niinkään syvenny sulhastesi ja aviomiestesi lukumäärään. Sen sijaan liiton viivoista voimme nähdä, kuinka monta merkittävää ihmissuhdetta elämässäsi tulee olemaan. On muistettava, että sinne jäävät vain ne, jotka ovat merkittäviä.

Kun katselemme kättä heti ensimmäisellä kerralla pystymme päättelemään mikä käden neljästä pääviivasta on vahvin. Jos se on sydämen viiva, ihmistä hallitsevat tunteet ja rakkaus läheisiään ja koko ihmiskuntaa kohtaan. Jos se on pään viiva, ihmistä hallitsee järki, ja se mitä hän ajattelee. Tällöin hän tekee kaikki päätöksensä järkiperäisesti. Ei ole hyvä, jos tämä viiva on paljon vahvempi kuin sydämen viiva.

Jos elämänviiva on vahvin, kaikki mikä liittyy ihmisen fyysiseen itseen, on etusijalla ja hän elää vahvalla fyysisellä lihasenergialla. Jos kohtalon viiva on vahvin, ihmistä hallitsee hänen työnsä, ja kaikki mikä häiritsee työtä, saa väistyä ja jäädä toiselle sijalle.

Ihmisillä, jotka onnistuvat parhaiten parisuhteessa, on hyvin samankaltaiset sydämenviivat, koska silloin he ymmärtävät paremmin toistensa tunne-elämän tarpeita. Ihmiset, joilla on hyvin erilaiset sydämenviivat kohtaavat usein suhteessaan ongelmia. Näin pystyn täysin selventämään henkilöille hänen tapansa rakastaa, näyttää tunteitaan ja heidän seksuaalisuutensa ja mahdollisesti siihen liittyvät estot. Kaikilla ihmisillä rakkaus ei välttämättä ilmene tunteiden näyttämisenä ja henkisellä tasolla. On paljon ihmisiä, joiden tunteet kanavoituvat pääasiassa seksuaalisuuteen. Sydämen viivan lisäksi tunne-elämään ja seksuaalisuuteemme vaikuttaa koko käsi ja sen paksuus, käden väri, käden joustavuus, sydämen viivan väri ja Venuksen kukkulan koko, joka määrää meidän aktiivisia tunteitamme, ilmentää tunteittemme voimakkuutta. Sydämen viivan muodosta päättelemme onko henkilöllä ulospäin suuntautunut, vastaanottavainen vai sisäänpäin kääntynyt tunne-elämä. Henkilöllä voi olla suora sydämen viiva, ylöspäin kaartuva viiva ja myös alaspäin kääntynyt viiva. Sydämen viivan haarautumisessa näemme erityistä herkkyyttä ja monipuolisuutta. Sydämen viiva voi olla punainen, keltainen tai valkoinen. Sydämen viiva voi olla sotkuinen ja epäselvä tai hyvin puhdas ja selkeä.

Kädet auttavat meitä päättämään soveltuvuudestamme toisille ja kuinka me voimme perustaa ihmissuhteen, joka rakentuu ymmärtämykselle ja luottamukselle. Kädet voivat auttaa meitä muuttamaan niitä blokkeja, jotka estävät meitä saavuttamasta tyydyttäviä ihmissuhteita. Samalla ne auttavat meitä hyödyntämään mitä tahansa positiivisista ydinpiirteistämme, joita olemme aikaisemmin väistelleet.

Vertailemalla parisuhteessa olevien käsiä ja etenkin sydämen viivaa ja muita persoonallisuuden piirteitä, voimme auttaa henkilöitä ymmärtämään toisiaan paremmin. Usein puolisot ovat niin erilaisia, että heidän on vaikea, joskus jopa mahdotonta, päästä syvempään yhteisymmärrykseen ja harmoniaan: nainen haaveilee kynttilänvalosta ja sateenkaarista ja miehen haaveet painottuvat seksuaalisiin tarpeisiin.

Hyvin usein rakkaus- ja seksuaaliasioihin vaikuttaa myös se, kuinka paljon vanhempamme ovat rakastaneet toisiaan ja ovat onnistuneet omassa suhteessaan. Voi jopa sanoa, että jos vanhempasi ovat rakastaneet toisiaan, olet itsekin helpommin marinoitunut rakkaudessa.

Ihmissuhteet

Ihmissuhteisiin vaikuttavat hyvin paljon käden fyysiset merkit, joista ensisijainen on sormien joustavuus. Se ilmentää sitä, kuinka kykenemme ilmaisemaan itseämme hyvinkin aroissa sisäisissä asioissa. Sormen välit kertovat onko ihminen avoin vai suljettu ja sovinnainen. Peukalon kulma suhteessa etusormeen näyttää kaikenlaiset estot, niin seksuaaliset kuin muutkin estot. Etusormesta näemme ihmisen itsetunnon, hänen tarpeensa komentamiseen ja johtamiseen, ja myöskin sen, onko ihmisellä liian heikko kuva itsestään. Sormilla on erittäin paljon merkitystä; niiden pituudella, kääntyväisyydellä ja sillä ovatko ne nivelikkäät vai suorat. Kaikki sormien kääntyväisyydet ovat merkkinä psykologisista asioista.

Tässä yhteydessä on tuotava esille se, että kun on kauan lukenut käsiä, niin tässä vaiheessa yhdistyvät monet kymmenet asiat toisiinsa, koska alkaa olla kokonaiskuva ihmisestä ja voi hyvin alkaa availla kirologian ovia ihmiselle hänen omaan itseensä.

Henkinen itsenäistyminen elämän varhaisvuosina määrää hyvin pitkälle sen, kuinka tiukasti sitoudumme partneriimme tai kaipaammeko kaikissa ihmissuhteissamme paljon henkistä tilaa ja vapautta. Viisaat sanovat, että maailmanhistoriassa ei ole kuin 4-5 ihmiskohtaloa, jotka jatkuvasti kertautuvat. Tämä tulee juuri esille äidin liiallisen uhrautuvan käyttäytymisen plagiaattina, sillä naisen mallin usein omaksumme äidiltämme.

Päänviivan muodosta ja sen väristä pystytään selvästi näkemään henkilön ajattelutapa ja tarve yksinäisyyteen tai negatiiviseen ajatteluun ja hyvin ajoissa varoittaa mahdollisista masennustaipumuksista. Ihmiset, joilla on paljon mielikuvitusta masentuvat helpommin kuin ihmiset, joilla on vähemmän mielikuvitusta. Mitä muuta masennus on kuin ylisuurien unelmien ja haaveiden toteutumattomuutta. Kädestä hyvin helposti näemme, kuinka voimakas on ihmisen sisäinen abstraktinen unelmapuoli, joka liiallisen mielikuvituksen ja herkkyyden kanssa vie ihmisen liiaksi omaan sisäiseen maailmaansa.

Usein liiallinen vaatimattomuus ja uhrautuminen kasvattaa sisäistä vihaa, turhautuneisuutta ja katkeruutta, jonka seurauksena usein on masennus. Niin kuin sanottu, kaikkien ei ole helppoa avautua ja purkaa sisäisiä tunteitaan. Olen saanut paljon positiivista kiitosta ihmisiltä, jotka tulevat etsimään näihin ongelmiin apua.

Jokaisen on hyvä ymmärtää, että on olemassa erilaisia kohtaloita. Joidenkin kohtalo on kukkia morsiusseppelettä varten, toiset kukkivat hautakumpua varten. Mutta onni ei tule siitä missä kukimme, vaan siitä, miten kukimme siellä missä kukimme. Luomme koko ajan omaa kohtaloamme omalla mielenlaadullamme. Tätä mielenlaatua voidaan koko ajan kehittää ja muuttaa. Tehtäväni kädestälukijana on vahvistaa ja kannustaa ihmisiä sen kaltaiseen ajatteluun, joka johtaa heidät suurempaan itseymmärrykseen, eheyteen ja onnellisuuteen.

Silloin kun olet masentunut, älä eristäydy, vaan etsi lähellesi ihmisiä ja aloita kiitoskuuri: kiitä niin monesta asiasta kuin suinkin voit. Ei ole parempaa positiivista ajattelua, kuin se, mitä löytyy sanasta kiitos.

Suhde vanhempiin

Jokainen kokee lapsuutensa eri tavalla. Perheessä voi olla kolme lasta. Vertaan tässä ihmisiä astioihin. Yksi lapsi on kiinalaista posliinia. Tällainen lapsi tarvitsee tukea ja terapiaa koko elämänsä ajan selviytyäkseen lapsuudestaan. Toinen lapsista on käyttöastia, voi pestä koneessa ja jos saa pienen kolhun, niin ei ole moksiskaan. Hän kertoo, että olihan jotain ongelmia, mutta mitä niistä. Kolmas lapsi on peltikanisteri, häntä voi potkia vaikka pitkin katuja, eikä hän välitä mitään. Hän sanoo, että mitä te höpötätte, meillähän oli ihan hyvä lapsuus. Jokaiselle ihmiselle lapsuus heijastuu hänen omien persoonallisten ominaisuuksiensa kautta. Joskus perheeseen saattaa syntyä lapsi, joka on täysin poikkeava muista perheenjäsenistä. Tällaiseen ei löydetä mitään muuta selitystä kuin, että näin luonto tasapainottaa elämää.

Olen monesti joutunut sen seikan eteen, että ihmiset pelkäävät elämää ja niitä päätöksiä, joita heidän täytyy omassa elämässään tehdä. Tämä usein johtuu liian uhrautuvasta ja suojelevasta äidistä. Kuitenkin paras äiti lapsilleen olisi nimenomaan onnellinen äiti, joka rakastaa itseään, miestään ja elämäänsä.

Työelämä

Usein vanhemmillamme on halu nähdä meidät tietyillä ammattialoilla. Tämä voi olla tiedostettua tai tiedostamatonta, mutta vaikuttaa meihin usein suuresti koko elämämme ajan. Usein kädet näyttävät rikkaat kyvyt ja lahjat, mutta monta kertaa huono kuva itsestämme estää meitä toteuttamasta näitä piirteitä. Kirologiassa on erittäin paljon tietoa, joka liittyy erilaisiin ammatteihin. Idässähän on usein tapana, että lapsi viedään kädestälukijalle ja astrologille ja kysytään, mihin minun lapsellani on kykyjä ja mahdollisuuksia. On erittäin viisasta tulla kädestä lukijalle ammatinvalintatilanteissa. Vaikkakin kerron kaikista mahdollisista puutteista ja kyvyistä mitä käsistä löytyy, on aina muistettava, että jokainen ihminen tekee itse omat valintansa niin työelämässä kuin muissakin asioissa. Toimintani on ikään kuin lakimiehen toimintaa, kerron kaikki mahdolliset seikat liittyen kyseisen asian ratkaisuun, mutta jokainen tekee viime kädessä itse omat ratkaisunsa.

Terveys

Kädestä näkyy paljon terveyteen liittyviä seikkoja. Kädestä näkyy fyysiset voimavaramme, jotka kuvastuvat hyvin pitkälle Venuksen kukkulasta, elämän viivasta ja käden elinvoimaisuudesta. On aina muistettava, ettei terveys ole vain tila, jossa sairaudet ovat poissa, vaan se on kokonaisuus, johon ihmissuhteemme ja onnellisuutemme vaikuttavat suuresti. Jatkuvasti meille opetetaan miten pitää liikkua, syödä ja juoda jopa ajatella, jotta pysyisimme terveinä. Minua huvittaa se seikka, että ihmiset, jotka muutenkin ovat hiljaa, menevät hiljaisuuden retriitteihin, ja ne, jotka sauhuavat muutenkin paljon, menevät lomallaan sauhuamaan. Taas on muistettava se seikka, että samat ohjeet eivät koske ihmisiä samalla lailla. Täytyy katsoa ihmistä kokonaisvaltaisesti. Sitä kautta kykenee neuvomaan minne pitää lisätä ja mistä ottaa pois.

Suurin syy, miksi ihmiset nykyään ovat väsyneitä, johtuu siitä, ettei ihmisten elämä ole enää kivaa kotona, ei työpaikalla, eikä ihmissuhteissa. Ihmisiä ei ole opetettu olemaan rehellisiä tunteidensa kanssa, vaan meidät on kasvatettu tottelemaan ja usein tukahduttamaan tunteitamme. Ja nämä tukahdetut tunteet aiheuttavat tukkeuman kehossamme ja ilmenevät myöhemmin fyysisinä sairauksina.

Hyvin usein jaamme elämän viivan eri osiin, varhaisvuosiin, keskivuosiin ja loppuvuosiin. Ei ole sanottua, että vaikka ihmisellä olisi koko elämänsä hyvä terveys ja vahva pitkä elämän viiva, se takaisi hänelle hyvän terveyden myös vanhempana. Monet ihmiset, joilla on heikko elämän viiva ja heikko terveys, saattavat huolehtia itsestään hyvin, ja elävät paljon pidemmän elämän. Täytyy myöskin muistaa, että elämän viivalta löydämme varoituksia, emme faktoja. Kuitenkin, jos vakuutusyhtiöt tietäisivät, kuinka usein nämä varoitukset osoittautuvat hyödyllisiksi, en olisi ikinä saanut itselleni sairasvakuutusta.